OM KICK YOUR MIND


koncept

KONCEPT

Kick Your Mind har med sin verksamhet som mål att öka förståelsen kring det faktum att mental träning, kost och fysisk aktivitet går hand i hand för ett optimalt välmående. Vikten av att prioritera sig själv och därmed stärka sin självkänsla i vardagliga situationer är en del av vårt koncept. Med våra evenemang/uppdrag ger vi dig inspiration, kunskap och verktyg för att du själv ska kunna skapa och utveckla en hälsosammare livsstil på alla plan. En del i vårt koncept är också att vi vid varje arrangemang där Kick Your Mind står som arrangör, skänker en del av överskottet till forskning inom olika medicinska områden. Detta just med anledning av att den mentala och den fysiska hälsan så starkt hänger samman.

Nicklas

NICKLAS ERIKSSON

Nicklas brinner för individers personliga utveckling inom helhetshälsa med fokus på det mentala. Nicklas har som mål att skapa ett mentalt och fysiskt starkare värld. Nicklas är Certifierad ICC Coach och studerar till mental tränare via skandinaviska ledarhögskolan. Är Cert. Kost- och Träningskonsult, Licensierad Personlig Tränare, Licensierad Kostrådgivare, Licensierad Träningsinstruktör, hälsoinformatör, massör och gruppträningsinstruktör. Nicklas är utbildad via The Academy och Skandinaviska ledarhögskolan, en av Sveriges ledande utbildningsorganisation inom hälsa och coaching.

Gustaf

GUSTAF WIKSTRÖM

Studerar ledarskap och kvalitetsutveckling vid Uppsala Universitet. Gustaf har ett stort intresse för den enskilda människans personliga utveckling, både som individ och i grupp, samt hur organisationer och arbetsplatser kan utvecklas. Vi tillbringar en stor del av vårt liv på vårt jobb, samtidigt visar studier på att sjukskrivningar ökar. Med Kick Your Mind vill Gustaf öka medvetenheten kring vad ett ledarskap, både genom att leda sig själv och att leda andra, kan göra för verksamhetens och människans utveckling och välmående. Gustaf är även utbildad gruppträningsinstruktör inom Les Mills.