OM KICK YOUR MIND


koncept

KONCEPT

Kick Your Mind har med sin verksamhet som mål att öka förståelsen kring det faktum att mental träning, kost och fysisk aktivitet går hand i hand för ett optimalt välmående. Vikten av att prioritera sig själv och därmed stärka sin självkänsla i vardagliga situationer är en del av vårt koncept. Med våra evenemang/uppdrag ger vi dig inspiration, kunskap och verktyg för att du själv ska kunna skapa och utveckla en hälsosammare livsstil på alla plan. En del i vårt koncept är också att vi vid varje arrangemang där Kick Your Mind står som arrangör, skänker en del av överskottet till forskning inom olika medicinska områden. Detta just med anledning av att den mentala och den fysiska hälsan så starkt hänger samman.

Nicklas

NICKLAS ERIKSSON

Nicklas brinner för individers personliga utveckling inom helhetshälsa med fokus på det mentala. Nicklas har som mål att skapa en mentalt och fysiskt starkare värld. Nicklas är certifierad ICC Coach och licensierad mental tränare via Skandinaviska Ledarhögskolan samt studerar till beteendevetare via Mälardalens Högskola. Nicklas är även Cert. Kost- och Träningskonsult, Licensierad Personlig Tränare, Licensierad Kostrådgivare, Licensierad Träningsinstruktör och hälsoinformatör via The Academy samt massör och gruppträningsinstruktör. 

Gustaf

GUSTAF WIKSTRÖM

Gustaf är utbildad inom ledarskap och företagsutveckling och har inom området en 3-årig kandidatexamen via Uppsala Universitet. Med ett stort intresse för både människor och företag arbetar Gustaf med att skapa förutsättningar till utveckling och välmående, både på individnivå och organisatorisk nivå. I sitt arbete har Gustaf som mål att bidra till att människor stärks inifrån och ut, leder sig själva framåt och lever ett liv i glädje samt att företag utvecklas organiskt där människa och organisation parallellt drivs framåt med en tydlig målsättning. Gustaf är även utbildad coach via Skandinaviska Ledarhögskolan samt gruppträningsinstruktör.