TJÄNSTER


1

FÖRETAG

Till företag har vi en bred produktkatalog som vi erbjuder för att tillmötesgå just era behov. Genom våra arbeten hos våra tidigare uppdragsgivare i kombination med våra starka kompetensområden lover vi er härliga aktiviteter som leder er framåt och utvecklar både individen och företaget. Vårt starka team gör skillnad för dig och er! Tillsammans med den mentala hälsan vill vi förespråka den fysiska hälsan i form av fysisk aktivitet, vilket skapar en framgångsrik helhet. Läs mer om våra referenser genom att klicka här!

Vi erbjuder
– Utvecklingsarbeten och föreläsningar inom helhetshälsa, positivitet, välmående och utveckling på arbetsplatser, ledarskap, självbilden, målsättning, kost/träning, återhämtning, val, stresshantering samt kommunikation och kroppsspråk
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Kick offer
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vill du göra en förändring för dig själv och din arbetsplats?
Kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com

Privat2

PRIVATPERSONER

Vi arbetar främst mot privatpersoner genom privatcoaching och vår 3-stegsmodell. Beroende på aktivitet, så erbjuder vi under två, tre eller sju dagar, föreläsningar, workshops, mental träning och fysiska aktiviteter inom områden för helhetshälsa och personligt ledarskap. Vi erbjuder även mental träning. Läs mer om vår coachingportal genom att klicka här!

Vi erbjuder
– Privatcoaching
– Hälsohelger, Hälsoweekends och Hälsoveckor
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vill du göra en förändring för dig själv?
Kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com

_MG_7922

SKOLOR & FÖRENINGAR

Till skolor och föreningar arbetar vi idag med att stärka helheten av ett välmående. Vi fokuserar mycket på att ge inspiration och verktyg till att lärare, ledare, elever och idrottare skall stärka den mentala hälsan. Tillsammans med den mentala hälsan vill vi förespråka den fysiska hälsan i form av fysisk aktivitet, vilket skapar en framgångsrik helhet. Våra erfarenheter inom elitidrott och skolvärden har givit oss en grundläggande förståelse för vikten av ett välmående, oavsett om det handlar om en prestation eller inte. Läs mer om våra referenser genom att klicka här!

Vi erbjuder
– Föreläsningar inom helhetshälsa, positivitet, mobbing, ledarskap, självbilden, målsättning, kost/träning, återhämtning, val, stresshantering samt kommunikation och kroppsspråk 
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vilö du öka den mentala hälsa inom din skola eller din förening?
Kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com