TJÄNSTER


1

FÖRETAG

Till företag erbjuder vi inspirationsaktiviteter om vår mentala hälsa i samband med hur vi kan påverka vår egen situation och därmed vårt välmående på vår arbetsplats. Gustaf studerar ledarskap och kvalitetsutveckling genom Uppsala Universitet och har genom sina erfarenheter och analyser av arbetsplatser identifierat olika resurser som är värdefulla att arbeta med och utveckla. Tillsammans med Nicklas erfarenheter inom coaching och mental träning ser vi stora förbättringsmöjligheter i hur vi mår och presterar på vår arbetsplats. Tillsammans med den mentala hälsan vill vi förespråka den fysiska hälsan i form av fysisk aktivitet, vilket skapar en framgångsrik helhet.

Vi erbjuder
– Utvecklingsarbeten och föreläsningar inom helhetshälsa, positivitet, välmående på arbetsplatser, återhämtning, val, stresshantering samt kommunikation och kroppsspråk
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Kick offer
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vill du göra en förändring för dig själv och din arbetsplats?
Kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com

Privat2

PRIVATPERSONER

Vi arbetar främst mot privatpersoner genom vår 3-stegsmodell. Beroende på aktivitet, så erbjuder vi under två, tre eller sju dagar, föreläsningar, workshops, mental träning och fysiska aktiviteter inom områden för helhetshälsa och personligt ledarskap. Vi erbjuder även privat coaching och mental träning genom Nicklas, som är utbildad ICC Coach och mental tränare via Skandinaviska Ledarhögskolan.

Vi erbjuder
– Hälsohelger, Hälsoweekends och Hälsoveckor
– Föreläsningar inom helhetshälsa, positivitet välmående på arbetsplatser, återhämtning, val, stresshantering samt kommunikation och kroppsspråk
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vill du göra en förändring för dig själv?
Boka in dig på vår hälsohelg eller kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com vid övriga frågor

_MG_7922

SKOLOR & FÖRENINGAR

Till skolor och föreningar arbetar vi idag med att stärka helheten av ett välmående. Vi fokuserar mycket på att ge inspiration och verktyg till att lärare, ledare, elever och idrottare skall stärka den mentala hälsan. Tillsammans med den mentala hälsan vill vi förespråka den fysiska hälsan i form av fysisk aktivitet, vilket skapar en framgångsrik helhet. Våra erfarenheter inom elitidrott och skolvärden har givit oss en grundläggande förståelse för vikten av ett välmående, oavsett om det handlar om en prestation eller inte.

Vi erbjuder
– Föreläsningar inom helhetshälsa – t.ex. självbild, synen på dig själv och andra samt positivitet, återhämtning/val samt kommunikation och kroppsspråk
– Träningsaktiviteter, både fysiskt och mentalt
– Individ- och gruppcoaching samt mental träning

Vill till du öka den mentala hälsa inom din skola eller din förening?
Kontakta oss på:
– info@kickyourmind.com